Koosjelaan » Hoofdpagina » Welkom!
Koosjelaan: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Koosjelaan

recensie

Anna Tilroe, 'De huid van de kameleon'

Deze recensie bevat een kritische reflectie op het werk van de volgende door Anna Tilroe in “De huid van de kameleon” beschreven kunstenaars: Orlan, Marlene Dumas, Sophie Calle, Dennis Oppenheim, Fran…

De Amish, géén statische subcultuur

De Amish vormen geen statische subcultuur zoals vaak wordt gedacht, maar veranderen door de jaren heen wel degelijk. Het onderstaande artikel beschrijft de Amish cultuur in het algemeen en specifiek,…

Cultureel Ondernemerschap

De gesubsidieerde kunstinstellingen moeten cultureel ondernemender worden, zo luidt de Hoofdlijnennota 2013-2016 van de gemeente Amsterdam. Er wordt te weinig ingespeeld op ontwikkelingen aan de vraag…

Gesubsidieerde Amsterdamse kunstinstellingen

Doordat de economische betekenis van kunst en cultuur vanaf de jaren ’90 een steeds grotere rol is gaan spelen in het cultuurbeleid, ligt het voor de hand dat een kunstinstelling zich moet onderscheid…

Dichtkunst: Rainer Maria Rilke

Wat is het dat maakt dat de mens wel of niet graag gedichten leest, soms wat moet inkomen in het begin, de ene dichter wel of juist niet aansprekend vindt en zowel onverschillig als diep geroerd kan z…
Schrijf mee!